Czym jest plazma

Podstawą technologii plazmowej jest proste zjawisko fizyczne zmiany stanu skupienia materii w wyniku dostarczenia energii. W miarę wzrostu jej ilości ciało stałe topnieje stając się cieczą, a ciecz wrze przechodząc w stan lotny (gaz). O tych trzech stanach skupienia uczyliśmy się w szkole, na lekcjach fizyki.

Istnieje jeszcze czwarty stan skupienia: dostarczanie jeszcze większych ilości energii do gazu powoduje jego jonizację przekształcając go w plazmę, w skład której wchodzą jądra atomów, cząstki elementarne (wolne elektrony), a także, w warunkach ziemskich, atomy, ich jony oraz cząsteczki. Charakterystyczną cechą plazmy jest wysoki i niestabilny poziom energii.

Choć ponad 99% widzialnej materii to właśnie plazma, została ona odkryta stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1928 r. przez Irvinga Langmuira. Plazmę możemy zaobserwować m.in. jako zorzę polarną lub podczas zaćmienia Słońca jako jego koronę.

Czym jest plazma. Czwarty stan skupienia

Czym jest plazma

Właśnie wysoki poziom energii plazmy jest źródłem jej różnorakich zastosowań w przemyśle. Działanie plazmą na powierzchnię materii stałej, np. metalu czy plastiku, zmienia ona swoje istotne właściwości, np. energię powierzchniową.