O jak największą wydajność procesu: potrójna kontrola procesu Openair® Plasma

Systemy Openair® o dostępności ponad 99% zapewniają naszym klientom najwyższą wydajność procesu. Również dysze plazmowe Openair® mogą być wyposażone w potrójną kontrolę procesu umożliwiającą szybkie i efektywne reagowanie zapobiegając przestojom.

Zarządzanie i kontrola optyczna

Pojawiający się strumień plazmy jest stale monitorowany, aby zagwarantować niezmiennie wysoką jakość plazmy. Wbudowany w dyszę czujnik dokonujący pomiaru światła emitowanego przez plazmę stanowi element jednokanałowego optycznego układu detekcji. Towarzyszy mu ciągła analiza amplitudy odpowiedniego zakresu widma emitowanego światła. Monitoring ten, niezależny od procesu wytwarzania plazmy, wiarygodnie opisuje parametry procesu.

Sterowanie i monitoring ruchem

Obok intensywności plazmy i efektywnej odległości istotnym kryterium jakości obróbki jest prędkość liniowa i obrotowa dyszy. Układy sterowania ruchem dostępne w ramach systemów oferowanych przez Plasmatreat zapewniają niezawodny przebieg procesu i jego wysoką wydajność.

Sterowanie dostawami

Sterowanie dostarczaniem składników do produkcji plazmy zapewnia przestrzeganie i odtwarzanie określonych dla danego procesu parametrów (temperatura i natężenie). Plasmatreat oferuje urządzenia kontrolne do wszelkich celów związanych z obróbką plazmową, również pomiar przepływu.