PLAZMA alternatywą dla odkażania i zabezpieczania!

Czy wiesz, że technologia zimnej plazmy stosowana jest w chirurgii i wdrażana  do zabezpieczania surowców spożywczych?

Może trochę historii:

Pan Irving Langmuir (amerykański fizykochemik i noblista) podobno jako pierwszy użył określenia PLAZMA. Jedna z teorii zakłada, że w stanie plazmy znajduje się ponad 99% materii tej części Wszechświata możliwej do obserwacji przez człowieka. O Plazmie mówi się też, że to czwarty stan skupienia, czyli to prawie jak gaz z ogromem cząstek o różnym ładunku.

Jak powstaje plazma ?

Wyobraźmy sobie lód, czyli wodę jako ciało stałe. Podgrzewamy lekko – woda staje się cieczą. Podkręcamy ogrzewanie i woda przechodzi w stan gazu. Podajemy więcej energii cieplnej a forma gazu ulega jonizacji, a to już plazma – gaz zjonizowany częściowo lub całkowicie ze swobodnymi cząstkami.

Jak powstaje zimna plazma?

Plasma-LampePlazma to zjonizowany gaz, który poddaje się działaniu niskich temperatur i gęstości w zbudowanych przez człowieka urządzeniach. Krążące atomy posiadają wolne elektrony, a te ostatnie pozwalają przewodzić prąd a to już niesie nowe właściwości. Przykład ziemski/naturalny plazmy występuje podczas wyładowań atmosferycznych. Człowiek przez poznanie ujarzmił ten stan. Stworzył komory a następnie doświadczenia z tych komór przeniósł w różne formy. Jedna z nich to stelaż i bęben obrotowy, który umożliwia czyszczenie, aktywowanie, wytrawianie i powlekanie. A wszystko poprzez oddziaływanie jonami, pobudzanie cząsteczek w plazmie, które emitują promieniowanie ultrafioletowe / promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości wyższej niż częstotliwość promieniowania optycznego. Takie cząsteczki w plazmie emitują obok promieniowania optycznego, także promieniowanie UV a to krok do skutecznego oczyszczania, zabezpieczania artykułów spożywczych. Czyści, odkaża a nie parzy, nie gotuje i nie smaży, ponieważ wszystko wykonywane jest w temperaturze 40-50 stopni C.

Właściwości plazmy?

Zabójcza dla bakterii, wirusów i grzybów, dlatego od pewnego czasu stosowana jest do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Wystarczy kilkanaście sekund, aby liczebność mikroorganizmów na potraktowanej plazmą powierzchni rąk spadła milion razy a wiesz ile trwa mycie rąk przed operacją? Co najmniej kilka minut! Uważa się, że za pomocą plazmy można przyspieszać gojenie ran, leczyć dziąsła, ale również minimalizować dokuczliwy przykry zapach ciała. Dlatego zimna plazma to technika przyszłości służąca do utrwalania, a przede wszystkim zabezpieczania żywności, kształtowania jej jakości nie tylko chemicznej, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych na rynku produktów żywnościowych. O plazmie mówi się, że jest „nie termiczną” metodą sterylizacji surowców żywnościowych (żywności świeżej, nie przetworzonej lub częściowo-przetworzonej, ale też novel food, czy convenience food, ale też tej o specjalnej roli np. dla żołnierzy). CDN…

/na podstawie opracowania: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności, Pracownia Przechowalnictwa Żywności/