Rodzaje technologii plazmowych

Plazma niskociśnieniowa. Plazmę tego rodzaju wytwarza się w zamkniętych komorach, w próżni (od 10-3 do 10-9 bar). Zmniejszona ilość cząsteczek na jednostkę objętości w porównaniu do ciśnienia atmosferycznego zwiększa zasięg swobodnego przepływu i relatywnie zmniejsza liczbę zderzeń. Dlatego plazma ma słabszą tendencję do rozprężania się i może lepiej się rozprzestrzeniać. Niezbędnym warunkiem utrzymania próżni są silne pompy. Plazmy niskociśnieniowej nie można integrować z linią produkcyjną, jest to proces wsadowy.

plazma wysokociśnieniowaPlazma wysokociśnieniowa

Plazma wysokociśnieniowa wytwarzana jest np. w specjalnych lampach wyładowczych. Technologia ta nie ma zastosowania do obróbki powierzchni.

 

 

obróbka karbonowaObróbka koronowa

Obróbka koronowa jest to proces fizyczny z użyciem wysokiego napięcia, wykorzystywany głównie do obróbki błon (i folii). Wadą tej technologii jest względnie niska zdolność aktywacji, a nieraz także nierównomierna aktywacja obrabianej powierzchni. W niektórych przypadkach może nastąpić również niezamierzona obróbka powierzchni z drugiej strony błony. Co więcej, uzyskane ciśnienie powierzchniowe nie pozostaje długo stabilne, a obrobione elementy mają ograniczony czas magazynowania.

 

Plazma atmosferycznaPlazma atmosferyczna – nowoczesna obróbka plazmowa

Plazma atmosferyczna jest wytwarzana w normalnym ciśnieniu. Nie ma zatem potrzeby stosowania komór niskociśnieniowych. Opatentowana technologia dysz Openair® po raz pierwszy umożliwia bezpośrednią integrację obróbki wysoce efektywną i – co jeszcze ważniejsze – posiadającą bardzo dobre właściwości ochronne (neutralną elektrycznie) plazmą z pozostałymi etapami procesu produkcyjnego w warunkach normalnego ciśnienia. Zatem obróbka plazmą atmosferyczną stanowi niezwykle oszczędne rozwiązanie, jak i szeroko dostępną alternatywę technologii plazmy niskociśnieniowej i obróbki komorowej.

Możliwość włączenia obróbki plazmą atmosferyczną w linię produkcyjną stanowi ogromną zaletę tej technologii. Zasadniczo może być ona bez problemów integrowana z istniejącymi liniami produkcyjnymi