Silna Adhezja warstw osiągnięta dzięki Aktywacji Plazmowej Openair®

Elastyczne obwody drukowane są niezbędne w dzisiejszej elektronice, zwłaszcza w produkcji telefonów  komórkowych. Ze względu na miniaturyzację elektroniki, oraz na zwiększenie możliwości naszych telefonów w codziennym użytkowaniu, konieczne stało się montowanie warstwowe obwodów w tego typu urządzeniach. Pociągnęło to za sobą wzrost wymagań stawianych powierzchni scalanych płytek – a co za tym idzie, podwyższenie standardów adhezji.

Adhezja pomiędzy pojedynczymi warstwami została znacznie poprawiona przy użyciu Aktywacji Plazmowej Openair®. Ponieważ często wiąże się to z produkcją wielkoskalowych aplikacji wykorzystywany jest system RD1010, który zapewnia pole obróbki nawet do 100mm. Takie rozwiązanie często jest wykorzystywane przez wiodące marki związane z produkcją elektroniki, np. japoński producent sprzętu do wytwarzania obwodów drukowanych, firma Hitachi, oferuję technologię strumienia plazmowego w swoich systemach.

Elastyczne obwody drukowane