Stosowanie bezpośrednio na miejscu: Technologia plazmowa Openair® umożliwia obróbkę powierzchni bezpośrednio w stoczni

Ochrona przed korozją a także lekkość konstrukcji i izolacji to najpoważniejsze wyzwania w przemyśle stoczniowym. Technologia plazmowa otwiera zupełnie nowe możliwości sprostania tym wyzwaniom.

Technologia Openair® to możliwość wykonywania obróbki w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Pozwala więc ona na wykonywanie obróbki plazmowej całych złożonych podzespołów na gotowych statkach bezpośrednio na miejscu, by następnie wykonać powłokę lub izolację.

Zalety stosowania technologii Openair® w przemyśle stoczniowym:

  • znaczne oszczędności dzięki skutecznej ochronie przed korozją
  • nieskomplikowana w użyciu, również w przypadku obróbki obiektów o znacznej powierzchni
  • powlekanie bez konieczności użycia chemikaliów (jedynie przez reakcję fizyczną)

Wielkopowierzchniowa obróbka wstępna metodą Openair® przed wykonaniem izolacji wnętrza statku.