Źródła plazmy w technologii Openair®: układy dostosowane do określonych wymagań

Dysze plazmowe kierowane w stronę obrabianego materiału są wykorzystywane do wytwarzania i rozprowadzania plazmy (generowana jest zimna plazma). Wytwarzana jest ona w dyszy przez wysokie napięcie występujące między stojanem a wirnikiem a następnie wydmuchiwana przez dyszę z użyciem gazu roboczego.

Elementy systemu plazmowego Openair®: dysze plazmowe, generatory i kontrola procesu

Urządzenia Openair® plazma służące do dostosowanej do potrzeb klienta obróbki powierzchni mogą być włączane w istniejące linie produkcyjne z jak najlepszym skutkiem.

Głównymi elementami systemu Openair® są: dysze plazmowe i generatory plazmy. Opcjonalnie każda dysza może zostać wyposażona w system potrójnej kontroli procesu.

Technologia plazmowa Openair®: systemy plazmy atmosferycznej, elementy systemów i tusze testowe

Elementy systemu Openair®: dysze plazmowe, generatory i kontrola procesu

Sprzęt do produkcji plazmy w technologii Openair® składa się z trzech zasadniczych elementów: dysz plazmowych z odpowiednimi do danego zastosowania końcówkami, generatorów plazmy oraz kontroli procesu Openair®

Efektywna plazmowa obróbka wstępna błon nie powodująca zmian ich właściwości mechanicznych

Aktywacja i powlekanie błon plastikowych.

Technologia „plazmowa obróbka wstępna” Openair® ma zastosowanie zarówno do częściowej jak i wielkopowierzchniowej obróbki wstępnej folii aluminiowej i błon plastikowych. Dzięki monitorowaniu parametrów takich jak temperatura, (przesunięcie?) dyszy, jej szerokość czy prędkość, błony można skutecznie czyścić, aktywować i powlekać nie używając żadnych dodatków.