Technologia Openair® w praktyce. Aktywacja powierzchni!

Aktywacja powierzchni w praktyce!

Na filmie prezentujemy przykładowe miejsca stosowania plazmy w przemyśle. Ta obojętna elektrycznie plazma Openair® jest idealna do produkcji najczulszej elektroniki. Zobacz poniższy, unikatowy film między innymi z momentu produkcji telefonów komórkowych.

Aktywacja powierzchni przez stosowanie systemu Openair® zapewnia:
– dobre przyleganie powłoki,
– eliminuje konieczności użycia komory próżniowej,
– brak przy tym lotnych związków organicznych.
Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie w naszym laboratorium w Kole! Prosimy o kontakt, aby umówić się na spotkanie. Telefon: 607 326 556

Plazma Openair® uwalnia nowy potencjał w produkcji półprzewodników – przetwarzanie w ciśnieniu atmosferycznym

Warstwy silikonowe, chipy i półprzewodniki to bardzo wrażliwe komponenty elektroniczne. Wprowadzenie tych elementów spowodowało konieczność wykorzystania plazmy niskociśnieniowej w procesie produkcyjnym.

Zastosowanie Plazmy Openair® działającej w ciśnieniu atmosferycznym otwiera nowe możliwości (to nowy potencjał w produkcji), w szczególności w automatyzacji produkcji. Próżnia już nie jest wymogiem do obróbki plazmowej więc płynność procesu jest znacznie zwiększona.

Więcej zalet systemów Plazmowych Openair®

• Dokładne czyszczenie bez uszkodzeń wrażliwych elementów;
• Rozszerzona funkcjonalność powierzchni dla wybranych dodatkowych aplikacji;
• Zauważalna oszczędność;
• Zmniejszenie braków w procesie spajania.

Plazma atmosferyczna: wysoce efektywne czyszczenie, aktywacja i nanopowlekanie powierzchni

Obróbka plazmą atmosferyczną jest jedną z najefektywniejszych technologii czyszczenia, aktywacji i powlekania plastików, metali (np. aluminium), szkła, materiałów kompozytowych oraz pochodzących z recyklingu.

Wykańczanie przędzy – solidne, trwałe i stabilne kolory dzięki szybkiej obróbce plazmowej

W technologii produkcji włókien i przędzy kluczową rolę odgrywa pierwsze ogniwo łańcucha produkcyjnego. Produkt musi spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości i stabilności kolorów a proces w zakresie redukcji zużycia rozpuszczalników.

Trwałe kolory, funkcjonalizowane powierzchnie, wysoka prędkość obróbki…

…– to zalety stosowania technologii plazmowej w przemyśle tekstylnym.

Obróbka wstępna włókien i przędzy metodą Openair® Plasma umożliwia dobre i trwałe wiązanie również barwników pozbawionych rozpuszczalników. Wykończenie powierzchni może być hydrofobowe i nie brudzące się. Dysze plazmowe systemu Openair® dotrzymują kroku wymaganiom nowoczesnego wysoko wydajnego sprzętu do produkcji przędzy.

Nowe materiały w konstrukcji statków powietrznych – skuteczna obróbka wstępna plazmą w ciśnieniu atmosferycznym.

Technologia budowy statków powietrznych uległa zasadniczej zmianie, jeśli chodzi o wykorzystywane materiały. Niegdyś do wykonywania pokrycia zewnętrznego oraz usztywnień używano niemal wyłącznie stopów aluminium. Obecnie wykonywane są one z tworzywa wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP).

Szyby przednie

Mocowanie szyby przedniej samochodu wymaga połączenia powleczonych ceramicznie krawędzi szyby do lakierowanego kołnierza elementu metalowego. Dotychczas warunkiem uzyskania odpowiedniej przylepności było stosowanie chemicznego gruntu zawierającego łatwo ulatniające się rozpuszczalniki, które są uwalniane zarówno w samym procesie produkcji, jak i później – do wnętrza używanego samochodu. Koncern Ford jako pierwszy z sukcesem zastosował w miejsce mokrej chemicznej obróbki wstępnej wolny od lotnych związków organicznych w pełni zautomatyzowany proces powlekania plazmowego.

Plazmowa obróbka wstępna elementów zewnętrznych

Do produkcji elementów zewnętrznych stosuje się dziś złożone kombinacje materiałów takie jak odlewy metalowe, poliestrowe tłoczywa tłoczone (SMC), plastiki wzmocnione włóknem szklanym czy tworzywa hybrydowe.