Stosowanie bezpośrednio na miejscu: Technologia plazmowa Openair® umożliwia obróbkę powierzchni bezpośrednio w stoczni

Ochrona przed korozją a także lekkość konstrukcji i izolacji to najpoważniejsze wyzwania w przemyśle stoczniowym. Technologia plazmowa otwiera zupełnie nowe możliwości sprostania tym wyzwaniom.

Technologia Openair® to możliwość wykonywania obróbki w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Pozwala więc ona na wykonywanie obróbki plazmowej całych złożonych podzespołów na gotowych statkach bezpośrednio na miejscu, by następnie wykonać powłokę lub izolację.

Openair® odkrywa nowe szlaki – branża transportowa: w powietrzu, na morzu i na lądzie

Branża transportowa umożliwia zademonstrowanie pełnego wachlarza możliwości zastosowań technologii Openair®.