Aktywacja powierzchni i hermetyzacja elektroniki

aktywacja powierzchni,technologia, hermetyzacja elektroniki

Szkolenia

Aktywacja powierzchni, hermetyzacja elektroniki

Na szkoleniach przekazujemy tę wiedzę, której nasi słuchacze nie znają. Dlatego nasze szkolenia zawsze rozpoczynamy od TESTU WIEDZY. Naszych słuchaczy zapraszamy po wiedzę praktyczną do naszego laboratorium w Kole. Jest to jedno z najnowocześniejszych w Europie. Na zdjęciach wybrane kadry z ostatniego szkolenia: hermetyzacja elektroniki (styczeń 2017).

Inżynier na stanowisku pracy

inzynier_na_stanowiskuJaka jest rola inżyniera procesu np. linii lakierniczej?

W ciągu technologicznym rola jest ogromna, ale liczy się nie tylko jego wiedza, ale również kreatywność, umiejętność odnajdywania najlepszych rozwiązań, technologii i materiałów. Między innymi do zadań może należeć nadzór technologiczny nad procesem lakierowania detali np. z tworzyw sztucznych i metalu. Na ten nadzór mogą składać się takie działania jak:

 • wyznaczanie prac dla działu/firmy zajmującej się aktywacją wstępną powierzchni oraz odbiór detali (jedno z najważniejszych zadań, ponieważ Nałożenie jakiejkolwiek powłoki na materiał podłoża wymaga uprzedniego przygotowania powierzchni tzn. zapewnienia określonego stopnia czystości, usunięcia substancji organicznych, produktów utleniania materiału podłoża, odpowiedniej struktury powierzchni. ),
 • wdrażanie nowych projektów oraz materiałów lakierniczych,
 • zapewnienie jakości detali lakierowanych,
 • analiza wad lakierniczych oraz prowadzenie akcji korygujących i zapobiegawczych ,
 • dopuszczanie materiałów lakierniczych do produkcji, często kontakt z dostawcami farb i chemikalii,
 • nadzór nad procesem koagulacji i separacji materiałów lakierniczych na bazie rozcieńczalników.

  ——————————–

  Inżynier powinien korzystać z wiedzy firm wyspecjalizowanych a taką firmą jest AMBTechnic, która zapewnia w części powyższego procesu technologicznego wysokiej jakości opracowania techniczne, których wdrożenie daje:

 • wysoką jakość obróbki wstępnej materiałów,
 • najwyższej jakości aktywację powierzchni detali podlegających dalszej obróbce np. lakierowaniu, co przekłada się na oszczędności przez zmniejszenie wad i akcji korygujących,
 • atestowane, sprawdzone i stałe źródło materiałów
 • wsparcie wiedzą i nowościami technologicznymi, ponieważ AMB Technic współpracuje z renomowanymi jednostkami w tym badawczymi z całego świata w zakresie. Wsparcie technologiczne może również dotyczyć np. procesu koagulacji/separacji.
 • pokazanie, że obróbka plazmą atmosferyczną jest jedną z najefektywniejszych technologii czyszczenia, aktywacji i powlekania plastików, ale również metali (np. aluminium), szkła, materiałów kompozytowych oraz tych pochodzących z recyklingu.

Korzystając z rozwiązań oferowanych przez AMB Technic, inżynier może nie tylko ułatwić sobie pracę i jakość wykonywanej usługi, ale przede wszystkim poczuć się pewnie. Pewność, poczucie pewności to największy skarb dla inżyniera na stanowisku pracy!

Rodzaje technologii plazmowych

Plazma niskociśnieniowa. Plazmę tego rodzaju wytwarza się w zamkniętych komorach, w próżni (od 10-3 do 10-9 bar). Zmniejszona ilość cząsteczek na jednostkę objętości w porównaniu do ciśnienia atmosferycznego zwiększa zasięg swobodnego przepływu i relatywnie zmniejsza liczbę zderzeń. Dlatego plazma ma słabszą tendencję do rozprężania się i może lepiej się rozprzestrzeniać. Niezbędnym warunkiem utrzymania próżni są silne pompy. Plazmy niskociśnieniowej nie można integrować z linią produkcyjną, jest to proces wsadowy.