PLAZMA alternatywą dla odkażania i zabezpieczania!

Czy wiesz, że technologia zimnej plazmy stosowana jest w chirurgii i wdrażana  do zabezpieczania surowców spożywczych?

Może trochę historii:

Pan Irving Langmuir (amerykański fizykochemik i noblista) podobno jako pierwszy użył określenia PLAZMA. Jedna z teorii zakłada, że w stanie plazmy znajduje się ponad 99% materii tej części Wszechświata możliwej do obserwacji przez człowieka. O Plazmie mówi się też, że to czwarty stan skupienia, czyli to prawie jak gaz z ogromem cząstek o różnym ładunku.

Źródła plazmy w technologii Openair®: układy dostosowane do określonych wymagań

Dysze plazmowe kierowane w stronę obrabianego materiału są wykorzystywane do wytwarzania i rozprowadzania plazmy (generowana jest zimna plazma). Wytwarzana jest ona w dyszy przez wysokie napięcie występujące między stojanem a wirnikiem a następnie wydmuchiwana przez dyszę z użyciem gazu roboczego.