Inżynier na stanowisku pracy

inzynier_na_stanowiskuJaka jest rola inżyniera procesu np. linii lakierniczej?

W ciągu technologicznym rola jest ogromna, ale liczy się nie tylko jego wiedza, ale również kreatywność, umiejętność odnajdywania najlepszych rozwiązań, technologii i materiałów. Między innymi do zadań może należeć nadzór technologiczny nad procesem lakierowania detali np. z tworzyw sztucznych i metalu. Na ten nadzór mogą składać się takie działania jak:

 • wyznaczanie prac dla działu/firmy zajmującej się aktywacją wstępną powierzchni oraz odbiór detali (jedno z najważniejszych zadań, ponieważ Nałożenie jakiejkolwiek powłoki na materiał podłoża wymaga uprzedniego przygotowania powierzchni tzn. zapewnienia określonego stopnia czystości, usunięcia substancji organicznych, produktów utleniania materiału podłoża, odpowiedniej struktury powierzchni. ),
 • wdrażanie nowych projektów oraz materiałów lakierniczych,
 • zapewnienie jakości detali lakierowanych,
 • analiza wad lakierniczych oraz prowadzenie akcji korygujących i zapobiegawczych ,
 • dopuszczanie materiałów lakierniczych do produkcji, często kontakt z dostawcami farb i chemikalii,
 • nadzór nad procesem koagulacji i separacji materiałów lakierniczych na bazie rozcieńczalników.

  ——————————–

  Inżynier powinien korzystać z wiedzy firm wyspecjalizowanych a taką firmą jest AMBTechnic, która zapewnia w części powyższego procesu technologicznego wysokiej jakości opracowania techniczne, których wdrożenie daje:

 • wysoką jakość obróbki wstępnej materiałów,
 • najwyższej jakości aktywację powierzchni detali podlegających dalszej obróbce np. lakierowaniu, co przekłada się na oszczędności przez zmniejszenie wad i akcji korygujących,
 • atestowane, sprawdzone i stałe źródło materiałów
 • wsparcie wiedzą i nowościami technologicznymi, ponieważ AMB Technic współpracuje z renomowanymi jednostkami w tym badawczymi z całego świata w zakresie. Wsparcie technologiczne może również dotyczyć np. procesu koagulacji/separacji.
 • pokazanie, że obróbka plazmą atmosferyczną jest jedną z najefektywniejszych technologii czyszczenia, aktywacji i powlekania plastików, ale również metali (np. aluminium), szkła, materiałów kompozytowych oraz tych pochodzących z recyklingu.

Korzystając z rozwiązań oferowanych przez AMB Technic, inżynier może nie tylko ułatwić sobie pracę i jakość wykonywanej usługi, ale przede wszystkim poczuć się pewnie. Pewność, poczucie pewności to największy skarb dla inżyniera na stanowisku pracy!