Technologie medyczne – uproszczenie procesu produkcji dzięki suchej fizycznej obróbce plazmowej

Wymagania w zakresie procesów produkcyjnych w branży produkcji medycznej daleko wykraczają poza wymagania większości innych branż. Powierzchnie nie mają być po prostu czyste, ale nieskazitelne i jałowe. Ponadto procesy obróbki wstępnej muszą być w pełni niezawodne i łatwo powtarzalne.

Openair® Plasma i PlasmaPlus® – innowacyjne rozwiązania dla medycyny i biotechnologii

Sterylizacja metodą Openair® Plasma, możliwość stosowania nowych kombinacji materiałów do implantów powlekanie narzędzi, odzieży i wyposażenia – to wszystko otwiera nowe możliwości w branży medycznej i biotechnologicznej