Technologia Openair® w służbie większej wydajności i długookresowej efektywności systemów solarnych.

Klejenie paneli słonecznych

Promieniowanie słoneczne jako źródło energii jest szeroko dostępne. Ilość energii docierająca do powierzchni ziemi mogłaby zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości siedem tysięcy razy.

W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono intensywne prace nad technologią umożliwiającą korzystanie z energii słonecznej. Można wyróżnić dwa główne rodzaje urządzeń przetwarzających energię słoneczną: słoneczne układy cieplne i fotowoltaika.

Oszczędności energii i energia regeneratywna: kluczowa rola technologii plazmy atmosferycznej

Klejenie paneli słonecznych

Zmiany klimatu, kurczenie się zasobów surowców nieodnawialnych i rosnąca świadomość ekologiczna należą do głównych zagadnień naszych czasów. Stoimy na progu nowej ery energetyki.