Openair® Plasma – szczelne i oszczędne klejenie reflektorów przednich i tylnych

Reflektor samochodowy

Czas użytkowania nowoczesnych reflektorów ledowych jest równy czasowi użytkowania pojazdu, co eliminuje konieczność wymiany źródła światła. Jednak warunkiem ich długowieczności jest szczelne zamknięcie obudowy  chroniące przed wilgocią. Substancja wiążąca używana do klejenia reflektorów wykonanych z polipropylenu i poliwęglanu musi mieć doskonałe właściwości uszczelniające jak i wiążące.

Technologia Openair® w służbie większej wydajności i długookresowej efektywności systemów solarnych.

Klejenie paneli słonecznych

Promieniowanie słoneczne jako źródło energii jest szeroko dostępne. Ilość energii docierająca do powierzchni ziemi mogłaby zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości siedem tysięcy razy.

W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono intensywne prace nad technologią umożliwiającą korzystanie z energii słonecznej. Można wyróżnić dwa główne rodzaje urządzeń przetwarzających energię słoneczną: słoneczne układy cieplne i fotowoltaika.

Oszczędności energii i energia regeneratywna: kluczowa rola technologii plazmy atmosferycznej

Klejenie paneli słonecznych

Zmiany klimatu, kurczenie się zasobów surowców nieodnawialnych i rosnąca świadomość ekologiczna należą do głównych zagadnień naszych czasów. Stoimy na progu nowej ery energetyki.

Technologia Openair® Plasma to ekonomiczne rozwiązanie eliminujące LZO z procesu produkcyjnego

Wysoka jakość modułu, jego piękny wygląd i wykończenie zapewniające odpowiednie wrażenie w dotyku to podstawowe wymagania procesu produkcyjnego mebli.

Najwyższa jakość wiodących towarów konsumpcyjnych: pewny montaż bez rozpuszczalników dzięki plazmie

Konsumenci oczekują od nabywanych produktów coraz więcej: idealnego druku i powłoki powierzchni na wysoki połysk, trwałych połączeń klejonych, braku widocznych połączeń na krawędziach mebli, czystego dla środowiska procesu produkcyjnego, wykorzystywania nowych materiałów, niebrudzących, nieprzywierających, wyjałowionych lub ogniotrwałych powłok itd. Technologie Openair® Plasma i PlasmaPlus® otwierają szlaki ku nowym, oszczędnym rozwiązaniom w wielu dziedzinach.

Stosowanie bezpośrednio na miejscu: Technologia plazmowa Openair® umożliwia obróbkę powierzchni bezpośrednio w stoczni

Ochrona przed korozją a także lekkość konstrukcji i izolacji to najpoważniejsze wyzwania w przemyśle stoczniowym. Technologia plazmowa otwiera zupełnie nowe możliwości sprostania tym wyzwaniom.

Technologia Openair® to możliwość wykonywania obróbki w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Pozwala więc ona na wykonywanie obróbki plazmowej całych złożonych podzespołów na gotowych statkach bezpośrednio na miejscu, by następnie wykonać powłokę lub izolację.

Plazmowe czyszczenie i powlekanie uszczelek o długoletniej trwałości

Wymagania stawiane samochodom stale rosną. Aby spełnić wysokie oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, niezbędne jest wyposażanie pojazdów w coraz większą ilość elektroniki. Obwody elektroniczne coraz częściej są stosowane również w zdecentralizowanych czujnikach i siłownikach. Im bardziej wzrasta złożoność obwodów elektronicznych, tym większa staje się potrzeba stosowania izolacji od wilgoci i wody (korozja). Długotrwała i niezawodna izolacja jest równie ważna w przypadku układu napędowego. Tutaj chodzi o zabezpieczenie przed wyciekiem oleju silnikowego.

Technologie medyczne – uproszczenie procesu produkcji dzięki suchej fizycznej obróbce plazmowej

Wymagania w zakresie procesów produkcyjnych w branży produkcji medycznej daleko wykraczają poza wymagania większości innych branż. Powierzchnie nie mają być po prostu czyste, ale nieskazitelne i jałowe. Ponadto procesy obróbki wstępnej muszą być w pełni niezawodne i łatwo powtarzalne.