Openair® Plasma – szczelne i oszczędne klejenie reflektorów przednich i tylnych

Czas użytkowania nowoczesnych reflektorów ledowych jest równy czasowi użytkowania pojazdu, co eliminuje konieczność wymiany źródła światła. Jednak warunkiem ich długowieczności jest szczelne zamknięcie obudowy  chroniące przed wilgocią. Substancja wiążąca używana do klejenia reflektorów wykonanych z polipropylenu i poliwęglanu musi mieć doskonałe właściwości uszczelniające jak i wiążące.

Wstępna obróbka plazmowa metodą Openair® aktywuje materiały niespolaryzowane we wszystkich kluczowych miejscach zapewniając trwałe połączenie i trwałą szczelność reflektorów. Jest to przykład jednego z tych zastosowań technologii plazmowej, które przynoszą najwięcej korzyści. Wytwarzanie reflektorów samochodowych bez użycia tej techniki byłoby dziś już wprost nie do pomyślenia. Wszyscy wiodący producenci reflektorów samochodowych korzystają obecnie z technologii Openair®.

Wstępna obróbka Openair Wstępna obróbka Openair Wstępna obróbka Openair Wstępna obróbka Openair

 

Korzyści ze stosowania wstępnej obróbki metodą Openair®:

  • wysoce skuteczna jednolita – również na powierzchni plastików metalizowanych – aktywacja powierzchni bez gromadzenia jakiegokolwiek ciepła na obrabianej powierzchni
  • zapobieganie deformacji opraw
  • oszczędność materiału poprzez obniżenie wymaganej grubości ścianki elementu
  • obróbce poddana jest cała powierzchnia klejenia (łącznie z obszarami u nasady i przy ściance kanalików)