Szyby przednie

Mocowanie szyby przedniej samochodu wymaga połączenia powleczonych ceramicznie krawędzi szyby do lakierowanego kołnierza elementu metalowego. Dotychczas warunkiem uzyskania odpowiedniej przylepności było stosowanie chemicznego gruntu zawierającego łatwo ulatniające się rozpuszczalniki, które są uwalniane zarówno w samym procesie produkcji, jak i później – do wnętrza używanego samochodu. Koncern Ford jako pierwszy z sukcesem zastosował w miejsce mokrej chemicznej obróbki wstępnej wolny od lotnych związków organicznych w pełni zautomatyzowany proces powlekania plazmowego.

Ów proces technologiczny składa się z etapu mikroczyszczenia metodą Openair® i jednocześnie aktywacji powierzchni powłoki ceramicznej. Nakładana selektywnie, natychmiast po czyszczeniu i aktywacji, metodą PlasmaPlus® nanopowłoka zapewnia doskonałą przylepność kleju poliuretanowego do szklano-ceramicznej powierzchni szyby.

Obróbka plazmowa szyb

Korzyści obróbki plazmowej szyb przednich metodą Openair® i PlasmaPlus®

  • Wysokiej jakości mikroczyszczenie z jednoczesną jednolitą aktywacją powierzchni
  • Całkowita eliminacja lotnych związków organicznych
  • Osiągnięcie doskonałego przylegania powierzchni szklano-ceramicznej do metalu
  • Łatwe zarządzanie procesem przy jego pełnej automatyzacji, łatwa integracja z linią produkcyjną
  • Obniżenie kosztów materiałowych i operacyjnych
  • Rozwiązanie efektywne ekonomicznie i przyjazne środowisku naturalnemu