Technologia Openair® w służbie większej wydajności i długookresowej efektywności systemów solarnych.

Promieniowanie słoneczne jako źródło energii jest szeroko dostępne. Ilość energii docierająca do powierzchni ziemi mogłaby zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości siedem tysięcy razy.

W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono intensywne prace nad technologią umożliwiającą korzystanie z energii słonecznej. Można wyróżnić dwa główne rodzaje urządzeń przetwarzających energię słoneczną: słoneczne układy cieplne i fotowoltaika.

Moduły słoneczne, kolektory i technologia stosowana w solarnych systemach energetycznych są stale narażone na zmienność warunków atmosferycznych takich jak wilgotność czy zmiany temperatury. Muszą więc być szczególnie chronione przed ich wpływem. Szczególnie w najsilniej nasłonecznionych obszarach Ziemi różnice temperatur między dniem a nocą są bardzo duże. Wynikają stąd wysokie wymagania w zakresie bezpiecznego i trwałego izolowania i uszczelniania przewodów, modułów i konwerterów.

Wyższa jakość fotowoltaicznych modułów solarnych

Wyższa jakość fotowoltaicznych modułów solarnych

Wysoka jakość połączenia osiągana jest dzięki obróbce plazmą Openair® – to najlepsza gwarancja najefektywniejszego wykorzystania technologii

  • Aktywacja plazmą atmosferyczną umożliwia wytwarzanie odpornych na warunki atmosferyczne modułów solarnych wykorzystując niezawodność klejenia, lepszą wodoszczelność i długotrwałą stabilność połączeń (fotowoltaika)
  • Powlekanie plazmowe solarnych zwierciadeł cieplnych w solarnych układach energetycznych powłoką szklanopodobną z użyciem metody PlasmaPlus® zapewnia niezawodną ochronę przed korozją (solarna energia cieplna)
  • Wykonując polimerowe nanopowlekanie plazmowe (polimeryzację plazmową) można nadawać powierzchniom modułów solarnych określone cechy funkcjonalne, np.:
    • Lepszą przepuszczalność (zmniejszając odbicie)
    • Ochronę przed powstawaniem biofilmów (mchu i alg)
    • Powłokę ultra hydrofobową, zapobiegającą przywieraniu pozostałości po wyschnięciu kropli deszczu i rosy